|

RAS Rasspecifik strategi

En rasspecifik strategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. RAS utgår från mål för avelsarbete enligt SSK:s avelspolicy, och beskriver strategin för att nå målet inom respektive ras. En ny RAS för Drentsche Patrijshond i Sverige har de senaste åren arbetats fram, och den är nu antagen av SSK/AK.

RAS

Rasspecifik strategi En ny RAS har arbetats fram och väntar just nu på godkännande från SKK/AK. När den nya RAS är antagen kommer den att publiceras här. En rasspecifik strategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Målet för aveln sätts av SKK:s avelspolicy, RAS beskriver strategin för att nå målet. Den…