Svenska Drentsche Patrijshondklubben

Aktuellt

Hälsoenkäten

Vi hoppas innerligt att alla som äger, eller har ägt, en drentsche patrijshond tar sig tid att fylla i SDPK:s hälsoenkät. Både svenskregistrerade och norska hundar är av intresse, oavsett om ni är medlemmar i en rasklubb eller inte. En enkät per drent om ni har flera. Fyll även i enkäten om er hund är…

Nyheter från SKK

RSS-fel: A feed could not be found at `https://www.skk.se/sv/rss/SKK-nyheter/`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=utf-8`