Avel och hälsa

Här hittar du information om sådant som berör avel för Drentsche Patrijshond. Det är klubbens avelskommitté som arbetar med avels- och hälsofrågor.

Hälsoenkäten

Vi hoppas innerligt att alla som äger, eller har ägt, en drentsche patrijshond tar sig tid att fylla i SDPK:s hälsoenkät. Både svenskregistrerade och norska hundar är av intresse, oavsett om ni är medlemmar i en rasklubb eller inte. En enkät per drent om ni har flera. Fyll även i enkäten om er hund är…

RAS

Rasspecifik strategi En ny RAS har arbetats fram och väntar just nu på godkännande från SKK/AK. När den nya RAS är antagen kommer den att publiceras här. En rasspecifik strategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Målet för aveln sätts av SKK:s avelspolicy, RAS beskriver strategin för att nå målet. Den…

SDPK:s avelsrekommendationer

Gäller från och med 2021-01-01 InavelMax. 6,25% över 5 generationer ÅlderTik:Inte para tik före 30 månaders ålderHane:Minimum ålder för att använda hane i avel är 24 månader ExteriörUtställning ”Very good” för minst två domare HDDessa kombinationer får användas:HD A x HD AHD A x HD BHD B x HD B EDED frimenOm en hund fått…