Bli medlem

Medlemsavgiften i Svenska Drentsche Patrijshondklubben betalas per kalenderår. Det kalenderår som gäller framgår på medlemskortet. Huvudmedlemmar blir även automatiskt medlemmar i Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF).

Inbetalning av medlemsavgift görs genom SKK:s betalningstjänst. Det finns fyra alternativ, välj det som passar dig.

Fullbetalande medlem – betalning via webben och får medlemskort direkt (kräver svenskt personnummer).

Familjemedlem (kopplat till befintlig fullbetalande familjemedlem) – betalning via webben och får medlemskort direkt (kräver svenskt personnummer).

Adressändring/Medlemsanmälan – används vid adressändring eller för medlemsanmälan utan direktbetalning på webben (välj detta om du saknar svenskt personnummer).

Valpköparmedlemskap – För uppfödare som tecknar valpköparmedlemskap.