Bli medlem

Medlemsavgiften i Svenska Drentsche Patrijshondklubben betalas per kalenderår. Det kalenderår som gäller framgår på medlemskortet. Huvudmedlemmar blir även automatiskt medlemmar i Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF).

För att bli medlem fyller du i nedanstående formulär, uppgifterna skickas då direkt till klubbens kassör. Ditt medlemskap aktiveras först när du har betalat in medlemsavgiften.

Inbetalning av medlemsavgift görs till:

Bankgiro 876-2023
Kom ihåg att ange ditt namn vid betalning

För inbetalning från utlandet:

IBAN: SE73 9500 0099 6034 0644 5771, BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS