Om Svenska Drentsche Patrijshondklubben – SDPK

Svenska Drentsche Patrijshondklubben bildades den 27:e maj 2012. Klubben är till för alla ägare, uppfödare och intresserade av den fantastiska rasen Drentsche Patrijshond.

Klubbens jaktkommitté har det delegerade ansvaret från SKK, genom SKF, att genomföra jaktprov för att få fram lämpliga hundar till avel att föra vidare drentens fina jaktegenskaper. Klubbens avelskommitté har det delegerade ansvaret från SKK, genom SKF, att arbeta med och revidera Rasspecifika avelsstrategier (RAS) som är en handlingsplan för aveln inom en specifik hundras. Prioriterade områden inom SKK är hälsa och funktion. Detta viktiga arbete ligger alltid på rasklubben och dess specialklubb och inte på den enskilda uppfödaren. I detta arbete ingår även att ta fram avelsrekommendationer för rasen

Utställningskommittén arbetar med utställningar som klubben arrangerar. För närvarande arrangeras en inofficiell utställning i samband med klubbens årliga Drentträff i Sälen.

Aktivitetskommittén planerar merparten av de aktiviteter som klubben arrangerar bland annat den veckolånga Drentträffen i Sälen som är en vecka fylld med roliga och lärorika aktiviteter exempelvis hundträning i alla former, intressanta föreläsningar, grillkvällar, lär känna din hund, mentaltest, viltspårprov, prov i eftersöksgrenar, ringträning, utställning och mycket mer.

Svenska Drentsche Patrijshondklubben har ett nära samarbete med rasens hemland Nederländerna. Två av Nederländernas främsta experter på rasen, inom hälsa, avel och jakt, är hedersmedlemmar i den svenska klubben och är med i styrelsen som adjungerade ledamöter. Har du frågor och funderingar om rasen kan styrelsen alltid inhämta svar och rådgivning från våra nederländska experter – det är här den verkliga expertisen finns!

Välkommen som medlem