SDPK:s avelrekommendationer

Gäller från och med 2021-01-01

Inavel
Max. 6,25% över 5 generationer

Ålder
Tik:
Inte para tik före 30 månaders ålder
Hane:
Minimum ålder för att använda hane i avel är 24 månader

Exteriör
Utställning ”Very good” för minst två domare

HD
Dessa kombinationer får användas:
HD A x HD A
HD A x HD B
HD B x HD B

ED
ED fri
men
Om en hund fått ED 1 vid SKK:s officiella röntgenavläsning har man möjlighet att uppvisa ett dokument till Avels- och hälsokommittén att hunden vid CT-röntgen (datortomografi) av armbågarna, avläst av en specialist i radiologi, visat sig vara fri från MCPD, UAP, OC/OCD och inkongruens. Datum och veterinärmottagning där CT-röntgen ska genomföras meddelas till kommittén för godkännande innan den görs.
En sådan hund får endast paras med ED-fri hund (oavsett från vilket land)
Avels- och hälsokommittén kommer att arkivera de CT-röntgenresultat som skickas in och redovisa dessa i klubbens årliga avelsrapport och i RAS.

Ögon
Ögonlyst och fri från PRA och kongenital katarakt.
Ögonlyst tidigast vid 18 månader. Ögonlysning får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället.
Hund som ögonlysts fri vid 5 års ålder behöver inte ögonlysas igen.

Arbetsmerit
Pris på jaktprov (fält, fjäll eller skog), det vill säga minst 3:e pris i unghundsklass.

Mentalbeskrivning
Känd mentalstatus på officiell MH- eller BPH-beskrivning.

Utländska avelshundar
Behöver inte uppfylla den svenska klubbens avelsrekommendationer, men skall följa det egna landets avelsregler och den egna klubbens avelspolicy.