|

RAS Rasspecifik strategi

En rasspecifik strategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. RAS utgår från mål för avelsarbete enligt SSK:s avelspolicy, och beskriver strategin för att nå målet inom respektive ras.

En ny RAS för Drentsche Patrijshond i Sverige har de senaste åren arbetats fram, och den är nu antagen av SSK/AK.

Similar Posts