RAS

Rasspecifik strategi En ny RAS har arbetats fram och väntar just nu på godkännande från SKK/AK. När den nya RAS är antagen kommer den att publiceras här. En rasspecifik strategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Målet för aveln sätts av SKK:s avelspolicy, RAS beskriver strategin för att nå målet. Den…