|

Hälsoenkäten

Vi hoppas innerligt att alla som äger, eller har ägt, en drentsche patrijshond tar sig tid att fylla i SDPK:s hälsoenkät. Både svenskregistrerade och norska hundar är av intresse, oavsett om ni är medlemmar i en rasklubb eller inte. En enkät per drent om ni har flera. Fyll även i enkäten om er hund är avliden.

Spara dokumentet på er enhet och skicka filen till ordf@drentklubben.se.
Enkäten är skriven på både engelska och svenska, då den är ett samarbete med den nederländska rasklubben, VDPH. Ni väljer själva om ni vill svara på engelska eller svenska.
Drentsche Patrijshond är en numerärt liten ras där det är extra viktigt att värna om god hälsa. Er medverkan är en viktig del av flera länders samordnade arbete för en frisk och sund ras.

Ett stort och varmt tack därför att ni tar er tid att hjälpa till!

Similar Posts