Drentklubben.se


Medlemmar får annonsera kullar som följer SKK:s grundregler på klubbens hemsida.

Det 
skall tydligt framgå om kullen följer SDPK:s avelsrekommendationer.

Omplacering och till-saluhundar annonseras på hemsidan.
För annonsering av parning, valpkull och omplacering måste uppfödaren/ägaren vara medlem
i klubben.